تعريف سختي آب:

 سختي آب به مجموعه املاح کلسيم و منيزيم موجود در آب اطلاق مي شود. به عبارت ديگر املاح فلزاتي چون روي، آهن، کلسيم، منگنز، آلومينيم و غيره در آب ايجاد سختي مي نمايند.

– سختي آب از نظر پايداري به دو قسمت تقسيم مي گردد:

سختي موقت:
سختي موقت يا سختي کربنات ها که شامل کربنات ها و بي کربنات هاي کلسيم و منيزيم مي باشد و حد اشباع اين سختي ها در آب 450 ميلي گرم در ليتر است. واحد سختي آب در کشورهاي مختلف متفاوت است. مهمترين واحد متداول ميلي گرم در ليتر به ازاي  مي باشد و يا بر حسب يک قسمت در ميليون که آن را با PPM نشان مي دهند.

سختي دائم:
سختي دائم يا سختي غير کربنات ها که شامل ترکيبات سولفات ها، نيترات ها، کلروها، فسفات ها و سيليکات هاي کلسيم و منيزيم مي باشد. حد اشباع سختي پايدار در آب حدود 1800 ميلي گرم در ليتر مي‍باشد.

مشکلات سختي آب:

  • مشکلات سختي آب در مصارف صنعتي:

در آب هاي صنعتي بالا بودن سختي آب سبب تشکيل رسوبات در جداره لوله ها و ديگ ها مي گردد که علاوه بر افزايش افت فشار در طول مسير لوله سبب کاهش ضريب انتقال حرارتي مي گردد.

  • مشکلات سختي آب در مصارف بهداشتي:

در مصارف شستشو سختي آب موجب مي گردد صابون کمتر کف کند در نتيجه در اينگونه آب ها مصرف صابون زيادتر مي گردد و يا شستشوي ظروف در آبي که سختي آن بالا است پس از خشک  شدن روي آن رسوباتي باقي مي ماند. اينگونه رسوبات در ظروف رنگين و فلزي و استيل و لوازم بهداشتي کاملا مشهود است.


گرفتن سختي آب و نرم کردن

– روش هاي کاهش سختي آب بر دو نوع است:

1-   روش آب آهک سرد و گرم يا کربنات دو سود:

سختي موقت يا سختي کربنات را مي توان بوسيله آهک کشته شده  و يا کربنات دو سود که به آب اضافه مي شود، برطرف نمود.

2-   روش تعويض يوني يا استفاده از زئوليت ها (بسترهاي رزيني):

زئوليت هايي که براي نرم کردن آب به کار مي روند ترکيباتي هستند از اکسيدهاي سديم، آلومينيم و سيليسيم. اين ترکيبات مي توانند يون خود را با يون هاي موجود در آب رد و بدل نمايند. اين ترکيبات را مي توان يا از طريق استخراج از طبيعت و يا به طور مصنوعي ساخت چون رنگ زئوليت هاي طبيعي سير است ، به اين ترکيبات شن هاي سير گفته مي شود.

وقتي آبي که داراي ترکيبات سولفات هاي کلسيم و منيزيم باشد را از روي بستري از ماده زئوليت عبور دهند کلسيم و منيزيم جاي خود را با سديم محتوي اين ماده معدني عوض مي کند و بدين وسيله از سختي آب کاسته مي گردد. زماني که تمام يون سديم زئوليت مصرف شد، مي توان آن را بوسيله عبور دادن محلول کلريد سديم (نمک طعام) احياء نمود. بدين ترتيب عمل عکس انجام گرفته کلسيم و منيزيم از زئوليت جدا شده و يون سديم جايگزين مي گردد.
اندازه سختي گير ها بستگي به مقدار عبور آب در واحد زمان (دبي) از سختي گير و مقدار املاح موجود در آب دارد. قدرت کارکرد هر دستگاه نيز بستگي به گذر آب، سرعت حرکت آب و ميزان سختي آب دارد.

 

نصب و مونتاژ دستگاه سختي گير

با توجه به شکل و پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر، موارد زير را جهت نصب صحيح آن رعايت فرماييد.دريچه منهول پايين را باز نموده، سيليس را در آن ريخته، پس از يکنواخت کردن سطح آن درب منهول را با توجه به نشانه مجددا ببنديد.

  1. از دريچه منهول بالايي، رزين را داخل دستگاه ريخته، درب منهول را با توجه به نشانه ببنديد.
  2. لوله کشي آب خام ورودي و آب تصفيه خروجي را طبق شکل انجام دهيد. دقت کنيد آب خام به پشت شير وصل شود.
  3. ارتباط منبع آب نمک با دستگاه را از طريق شير فلکه برقرار نماييد.
  4. مانومتر فوقاني دستگاه و شير فلکه هواگيري و اتصالات مربوطه را در محل تعيين شده نصب نماييد.
  5. شير چند راهه را روي وضعيت شماره 3 (سرويس) و شير فلکه مسير آب نرم را ببنديد و آب خام را باز کنيد، شير هواگيری را تا خروج کامل هواي درون دستگاه باز کرده و آنگاه ببنديد. در اين وضعيت چنانچه نشتي وجود داشته باشد مشخص خواهد شد. نشتي ها را گرفته و شير چند راهه را به منظور شستشوي رزين روي وضعيت 2 قرار دهيد پس از آنکه آب خروجي کاملا شفاف شد با کيت سختي سنج، سختي آن را آزمايش و چنانچه آب خروجي فاقد سختي بود، دستگاه را روي وضعيت سرويس قرار داده و شير خروجي آب نرم را باز نموده آب نرم قابل مصرف مي باشد.

دستور العمل کار با دستگاه سختي گير (نيمه اتوماتيک)    

شستشو و احياء سختي گير هاي مجهز به شير هاي هيدروليکي موسوم به شير چند راهه، سه مرحله دارد که بترتيت عبارتست از:

  • شستشوي معکوس
  • احياء از طريق مکش آب نمک
  • آبکشي

الف- عمليات راه اندازي:

بعد از تکميل عمليات نصب طبق راهنماي نصب و مونتاژ در اولين راه اندازي به علت نو و فابريک بودن رزين ابتدا با قرار دادن دسته شير چند راهه روي وضعيت شماره 1 با عمل شستشوي معکوس آب
رنگين رزين را خارج سازيد. هنگامي که آب خروجي کاملا زلال شد دستگاه آماده بهره برداري خواهد بود.

ب- عمليات بهره برداري:

پس از يک سيکل مصرف و اشباع دستگاه سختي گير، با فراهم کردن محلول آب نمک کافي (با استفاده از سنگ نمک مناسب) بشرح زير عمليات شستشو و احياء را انجام دهيد:

1– شستشوي معکوس

دسته شير چند راهه را روي وضعيت شماره 1 (شکاف بالا) قرار داده و به مدت 5 تا 10 دقيقه به اين حالت نگه داريد. اين عمل به منظور منبسط کردن رزين و آماده ساختن آن جهت احياء مي باشد. نکته حائز اهميت اينکه همواره در وضعيت بکواش بايستي فشار به نحوي کنترل گردد که از 5/1 اتمسفر بالاتر نرود.

2– احياء و شستشو با نمک

دسته شير چند راهه را در وضعيت شماره 2 (شکاف وسط) قرار داده شير فلکه ارتباطي تانک نمک را باز کنيد و حد اکثر به مدت 30 دقيقه در اين وضعيت نگه داريد. در اين مدت ميزان نمک محلول مورد لزوم از طريق اژکتور شير به دستگاه منتقل مي شود.

3– آبکشي رزين و شيرين کردن آب 

پس از احياء دستگاه و اتمام محلول آب نمک موجود در تانک مربوط، شير فلکه رابط تانک نمک را ببنديد. در اين وضعيت آبکشي رزين تا شيرين شدن آب خروجي ادامه مي يابد. بعد از نمونه برداري و اطمينان از شيرين شدن آب و صفر شدن سختي آن، دسته شير چند راهه را در وضعيت سرويس يعني شماره 3 قرار دهيد. در اين وضعيت دستگاه آب خام را به آب نرم (سختي صفر) تبديل مي کند.

ارسال یک دیدگاه