اگر از همان اول ، به جای گاز رسانی مویرگی به خانه ها ، لوله های گاز تا نیروگاه ها می رفتند و از آنجا ، به جای لوله های گاز ، سیم های برق به سمت خانه ها کشیده می شدند ، قطعاً هزینه های نجومی ایجاد و توسعه شبکه گاز نیز بر مردم و بودجه عمومی تحمیل نمی شد.

حدود یک میلیون دودکش خانگی در تهران قرار دارد که بخش مهمی از آلودگی هوا – بعد از خودروها – مربوط به آنهاست. هم اکنون ، سیستم گرمایش تهران ، عمدتاً مبتنی بر بخاری ، پکیج یا موتورخانه های گازسوز است. در فصل سرما ، از یک سو آلودگی ناشی از وسایل گرمایشی تشدید می شود و از دیگر سو ، به واسطه کاهش حرارت هوا ، ماندگاری آلاینده ها در محیط بیشتر است.

از این رو ، در حدود یک سوم از طول سال ، آلودگی هوا ، به حد مرگبار می رسد و حتی گاه ، کار به تعطیلی مدارس و ادارات می کشد! یکی از راه های کاستن از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و از جمله تهران ، حذف دودکش هایی است که آلودگی و مرگ را بر شهرهای بزرگ تحمیل می کنند.

طبیعتاً باید ابتدا جایگزین مناسبی برای گاز داشت و سپس حذف وسایل گاز سوز و دودکش ها را انتظار داشت. از این رو پیشنهاد می شود ، برنامه ای میان مدت ، برای احداث نیروگاه های تولید برق در اطراف شهرهای بزرگ تدوین شود و به تدریج ، سیستم گرمایشی شهرها، از «گازی» به «برقی» تبدیل شود.

در این صورت ، بخش عمده ای از مصرف گاز صرفه جویی می شود و می توان آن را به مناطق دیگر ، صنعت و صادرات اختصاص داد. به علاوه با برقی شدن سیستم گرمایشی شهرهای بزرگ ، بخش مهمی از منابع آلاینده هوا ، حذف و نفس کشیدن راحت می شود.

کاهش حوادث ناشی از گاز ، مانند انفجار ، آتش سوزی و خفگی مدام افراد بر اثر گاز گرفتگی ، نیز از دیگر فواید بزرگ این طرح است. همچنین در صورت بروز زلزله ، شبکه گسترده گاز ، خطری بزرگ برای مناطق بحران زده است و می تواند مصیبت آتش سوزی را به فاجعه زلزله بیفزاید.

اگر از همان اول ، به جای گاز رسانی مویرگی به خانه ها ، لوله های گاز تا نیروگاه ها می رفتند و از آنجا ، به جای لوله های گاز ، سیم های برق به سمت خانه ها کشیده می شدند ، قطعاً هزینه های نجومی ایجاد و توسعه شبکه گاز نیز بر مردم و بودجه عمومی تحمیل نمی شد.

بدیهی است عملیاتی کردن این پیشنهاد ، نیاز به تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی ، تصویب قانون ، تأمین بودجه ، زمان بندی و اجرای مناسب دارد و لازم است نهادهای ذیربط در این باره وارد عمل شوند و هر چند آهسته و پیوسته ، به سمت تحقق این طرح حرکت کنند.

ارسال یک دیدگاه