کارشناس اجرایی و دفتر فنی تاسیسات مکانیکی پروژه مجتمع اداری تجاری و تفریحی افشین تهران 

 کارشناس اجرایی و دفترفنی تاسیسات مکانیکی پروژه اسکان اضطراری بلند مدت پارک چیتگر

 سرپرست تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه دانشکده عمران 2 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 کارشناس دفتر فنی دایره ساختمان و تاسیسات اداره مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ارتش

 سرپرست تاسیسات مکانیکی پروژه بازسازی بخش جراحی بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران

 سرپرست تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه ساختمان اداری و مسکونی شهرزاد تهران

 سرپرست تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه آزمایشگاه و پاتوبیولوژی دانش تهران

 سرپرست اجرایی تاسیسات مکانیکی پروژه ساختمان مرکزی بانک خاورمیانه

 سرپرست تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه دیسپاچینگ ملی ایران

 سرپرست دفترفنی تاسیسات مکانیکی پروژه پرديس تئاتر تهران

 سرپرست تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه بیمارستان محب جامع زنان (محب یاس)

 سرپرست تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه دی کلینیک بیمارستان بهمن

 کارشناس تاسیسات مکانیکی پروژه تجاری و اداری اطلس مال تهران

 سرپرست تاسیسات مکانیکی پروژه بیمارستان جامع سرطان تهران

 طراح و کارشناس سیستم های اطفاء حریق شرکت آتش پاد راگا

ارسال یک دیدگاه