کارفرما: بیمارستان بهمن

اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي شامل موتورخانه مرکزی و ایستگاه بخار با ظرفیت تولید 1000 کیلوگرم در ساعت، تلمبه خانه مجهز به منبع ذخیره GRP به ظرفیت 20 مترمکعب و بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی، بخش امحاء زباله، بخش CSR، ایرواشر به ظرفیت 10000 فوت مکعب در دقیقه، برج خنک کننده مدار بسته 4 واحدی، واحد توزیع برق اصلی، دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 500 کیلوولت آمپر و سیستم کنترل کلیه تجهیزات ساختمان دی کلینیک بهمن واقع در تهران شهرک غرب خیابان ایران زمین شمالی
(1394)


ارسال یک دیدگاه