سوابق اجرایی:

• سرپرست تأسیسات مکانیکی هتل کوثر اصفهان

• سرپرست تأسیسات مکانیکی بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان خلخال

• سرپرست تأسیسات مکانیکی و برقی پلی کلینیک تخصصی شهرستان خوی

• سرپرست تأسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان هاشمی نژاد تهران

• مدیر پروژه ساخت مدرسه آیت ا… آقانجفی شهرستان قوچان

• مدیر پروژه ساخت سالن ورزشی شهرستان قوچان

• مدیر پروژه ساخت هنرستان خیام شهرستان قوچان

• مدیر پروژه ساخت هنرستان الزهراء شهرستان قوچان

• سرپرست تأسیسات مکانیکی کارخانه مپنا(توگا) ساخت توربین

• سرپرست تأسیسات مکانیکی برج شاهنامه میدان فردوسی

• سرپرست تأسیسات مکانیکی پروژه استخر یاس منطقه 5 تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه پردیس تئاتر تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی بیمارستان محب فاطمه شهر تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی شهر تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان دی شهر تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی بخش بستری بیمارستان محب جامع زنان شهر تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی مجتمع تجاری و تفریحی ایران زمین شهر کرج

• سرپرست تأسیسات مکانیکی مجتمع تجاری و اداری نفیس شهر تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی و برقی برج مسکونی و تجاری پروین شهر تهران

• سرپرست تأسیسات مکانیکی و برقی مسجد کشتیرانی

• سرپرست تأسیسات مکانیکی پروژه پارکینگ طبقاتی بانک مرکزی

سوابق طراحی:

• طراحی تأسیسات مکانیکی بخش پاویون خانمها و نفرولوژی بیمارستان هاشمی نژاد

• طراحی تأسیسات مکانیکی کلینیک تخصصی سلامت شهرک غرب

• طراحی تأسیسات مکانیکی خوابگاه دانشجویی

• طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان 100 تختخوابی ارتش شهرستان ارومیه

• طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان 120 تختخوابی شهرستان سبزوار

• طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان سوختگی شهر شیراز

• طراحی تاسیسات مکانیکی کارخانه لوازم آرایشی اشتهارد کرج

• طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان

• طراحی تأسیسات مکانیکی کلینیک خیریه دیابت تهران

• طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان رباط کریم

• طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان 160 تختخوابی شهراراک

• طراحی تأسیسات مکانیکی محوطه بیمارستان آباده

• طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان توسعه برج شاهنامه

• طراحی تأسیسات مکانیکی فروشگاه هایپر مارکت شهرستان لنگرود

• طراحی تأسیسات مکانیکی استادیوم 15000 نفری منطقه 19 تهران

• طراحی تأسیسات مکانیکی مجتمع تجاری مسافر شهر تهران

• طراحی تأسیسات مکانیکی مرکز دیالیز (قیطریه)

• طراحی تأسیسات مکانیکی کلینیک دیابت مرکز رویان

• طراحی سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی خانه سوره گلستان

• طراحی تاسیسات چندین مجتمع مسکونی

ارسال یک دیدگاه