کارفرما: موسسه غیرانتفاعی محب

اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي بخش جراحي زنان و زایمان، بخش نوزادان، بخش NICU، بخش POST NICU، بخش فتوتراپی، بخش های بستری و بستری VIP و واحد هوارسان مرکزی واقع در خیابان استاد نجات الهی تهران در مساحت 13000 مترمربع
(1393)

 

20140624_143654

20141125_135610

20141125_135733

 

20141129_101859

20141129_103631

20141129_101515

ارسال یک دیدگاه