کارفرما: شرکت بیمارستان ایران دی

طرح توسعه بخش پیوند مغز استخوان (BMT)
طراحی و اجرای کامل بخش شامل اتاق های
بستری ایزوله مجهز، اتاق استریل، Treatment
و … واقع در تهران بیمارستان دی (1391)

20121017_120520

IMAG0073

20120624_105012

20120830_111324

ارسال یک دیدگاه